Lees hier over ABCD

tent met mensen eronder op het veld.

Het versterken van buurtcontacten en een fijne plek om te wonen is belangrijk voor het levensgeluk dat je als mens ervaart. Een sterke en fijne buurt kan overigens alleen van binnenuit ontstaan en standhouden, vanuit de mensen die er wonen.

In dorpen, wijken, buurten en straten bouwen bewoners zelf dagelijks aan de kracht van hun gemeenschap. Bewoners doen dit op allerlei manieren, gepassioneerd en zeer waarschijnlijk zonder ooit gehoord te hebben van Asset Based Community Development. Want daar staat de afkorting ABCD voor. De gemeente Apeldoorn steunt daarom Buurt aan Zet, waarbij ABCD het uitgangspunt is. Hieronder kun je er meer over lezen.

ABCD als fundament voor community building

Asset Based Community Development biedt het fundament voor community building. Vertrekpunt is alles wat er al in een gemeenschap aanwezig is aan gaven, vaardigheden en passies. En culturele, historische, economische en fysieke bronnen en middelen. Community building verbindt dit op een zodanige manier dat mensen in een gemeenschap alles wat er aanwezig is zelf gaan ervaren en benutten. Voor hun buurt, in relatie tot elkaar én in relatie tot professionele organisaties. Asset Based Community Development is het proces dat mensen samen brengt om in hun buurt, wijk of dorp zelf en samen verandering teweeg te brengen. En dat zo de democratische kracht van een gemeenschap versterkt.

Geen project, geen snelle interventie

ABCD is geen project met een kop en een staart. Het is geen snelle interventie of een werkwijze waarmee je als bewoner of buurtwerker succes kunt boeken. Misschien is het wel het tegenovergestelde: het is het zichtbaar maken van een gemeenschap, het versterken en het onderhouden ervan. Permanent.

Voor duurzame verandering

Werken vanuit ABCD vraagt wat van je, als bewoner of buurtwerker. Alles start met oprechte interesse in andere mensen en het vermogen om vanuit die interesse écht contact te kunnen en willen maken. Vanuit ABCD zet je koers richting duurzame verandering, mogelijk gemaakt en gedragen door versterkte buurtgemeenschappen. Onderweg maak je mooie momenten mee, vier je samen de buurt, maar moet je ook het nodige gedoe en ongemak ‘verduren’ om als groep te kunnen groeien.

ABCD is geen checklist of vaste, uitgekristalliseerde werkwijze. Maar dit betekent niet dat er geen houvast is. Bekijk hier ook de bouwstenen (fundament), ruggengraat (proces) en gangmakers (het doen).