Groeninitiatief Prentsnijdershorst

Mensen wandelend door de wijk.

Sinds april 2022 bestaat er tussen de gemeente en de straat Prentsnijdershorst een overeenkomst om bepaalde stukjes gemeente groen door bewoners zelf te laten onderhouden.

Op deze locatie, een hofje met beperkte bestemming, hebben veel woningen een eigen tuin. De toegangsroute bestaat uit straatklinkers met erlangs op diverse plekken een aantal groenstroken begroeid met lage struiken, beheerd door de gemeentelijke onderhoudsgroep. Er ligt in verhouding met het aanwezige groen vrij veel steen.

Sinds 2019 zijn er een aantal initiatieven geweest om in deze buurt bloeiende seizoensplanten toe te voegen aan het toch vaak wat saai ogende groen. Dit is steeds in overleg gegaan met de gemeente Apeldoorn. In 2021 heeft de gemeente (na overleg met bewoners) een strookje met wilde bloemen gerealiseerd. Dit langdurig bloeiende strookje heeft sindsdien al veel positieve reacties van buurtbewoners en voorbijgangers opgeleverd. Waar het groeninitiatief eerst kleinschalig is opgepakt, heeft inmiddels de hele straat het groenonderhoud geadopteerd.

Om het initiatief gerealiseerd te houden zijn er afspraken gemaakt om alles in goede banen te leiden. Zo zijn vorig jaar twee gezamenlijke onderhoudsacties uitgevoerd, daarnaast zijn er tussentijds zeer regelmatig kleine bijstelacties opgepakt. Bijvoorbeeld het bijknippen van uitgroeiende planten en/of het vervangen of bijplaatsen van nieuwe seizoensplanten en in de afgelopen droge zomer watergeven om de nieuwe planten in leven te houden. Dat in leven houden is overigens niet op alle beheerde plekken even goed gelukt. 

Momenteel bloeien er veel mooie bloemen (zie foto’s). Binnenkort zal de Prentsnijdersbeheergroep weer enkele gezamenlijke initiatieven gaan oppakken. Wil je jouw straat ook vergroenen samen met je buren? Neem voor tips gerust contact op met Martien Verdonk, Prentsnijdershorst 205, 06 447 80 292

Planten in de wijk
Planten in de wijk met schutting
Wandelpad met planten en gras